GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Zakres naszych usług z zakresu geodezji i kartografii obejmuje:

 • podziały nieruchomości,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • wznowienia granic,
 • wykonywanie map geodezyjnych do celów projektowych - mapy numeryczne,
 • pomiary inwentaryzacyjne (powykonawcze),
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • wytyczenia,
 • opracowania i aktualizacje map geodezyjnych zasadniczych dla celów projektowych,
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 • badania stanu prawnego,
 • opracowania ewidencji gruntów i budynków,
 • opracowania map tematycznych,
 • regulacje terenowo prawne,
 • obsługę w zakresie restrukturyzacji rolnictwa (IACS),
 • kompleksową obsługę inwestycji.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym, wykorzystującym technologię GPS i oprogramowaniem, dzięki czemu usługi geodezyjne świadczymy szybko, sprawnie i fachowo.

Zachęcamy Państwa do kontaktu.